Hideki Yoshimoto -DAWN-

PR. Press.

 

Photo:Shigeru Bando / Shunsuke Ono

Client:Hideki Yoshimoto / University of Tokyo

Date : 2023年8月3日~2023年8月7日

Exhibition Name:DAWN

Place:elephant STUDIO

PR:MIRU DESIGN